Zarząd firmy

Kierownik Zakładu

- Jerkiewicz Roman

 

Główny księgowy

Pyk Danuta

 

Starszy mistrz d/s wodociągów

Wontka Stanisław

 

Starszy mistrz d/s kanalizacji i oczyszczalni

Makowski Piotr