INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU

GOSPODARKI ODPADAMI

 

 

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu  informuje , że z dniem 31 grudnia 2012r. kończy działalność w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości i firm.

Nadmienia się, że od 1 stycznia 2013r. zaprzestajemy  również przyjmowania innych rodzajów odpadów odbieranych w sposób selektywny w tym:

-  zużytego ogumienia,

- opakowań szklanych,

- plastików, folii i opakowań plastikowych,

- styropianu,

- budowlanych.

 

Jednocześnie wraz z zakończeniem tej działalności zamknięty zostaje punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych , oraz wszelkiego sprzętu AGD.

 

Jednocześnie informujemy, że po dniu 31.12.2012r należy zawrzeć na okres przejściowym do dnia 30.06.2012.  umowę na usuwanie odpadów z nieruchomości z innym podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności zbiórki odpadów na terenie miasta Skórcz. Wykaz tych podmiotów znajduje się w Urzędzie Miasta Skórcz przy ul. Głównej 40.

                 

                                                                                       

 Kierownik Zakładu

                                                                                           Roman Jerkiewicz