Status prawny

 

 

 

UCHWAŁA NR XXV/146/2013

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład

Gospodarki Miejskiej”.

 

UCHWAŁA NR XXV/147/2013

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Miejskiej.

 

 

 

Uchwała Nr XXVI/120/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 1997 r.

W sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej”

oraz

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/132/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 października 1997 r.

Statut Zakładu Gospodarki Miejskiej.