Kilka słów o firmie

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu istnieje od 24 czerwca 1997 r. Obecnie zatrudnionych jest 18 etatowych pracowników, w tym 3 osoby w administracji.

 

Zakład oferuje usługi w zakresie:

1) Konserwacja terenów zielonych;

2) Wodociągi i kanalizacja;

3) Usługi remontowe i budowlane

4) Naprawa dróg i chodników

5) Usługi transportowe

6) Inne usługi,

 

Ceny uwzględniamy indywidualnie z każdym klientem

Szczegłówy cennik wybranych usług dostępny jest tutaj

 

Zakład osiąga przychody ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej, ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, z dotacji budżetowych, z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.

 

Rozchodami zakładu są koszty materiałowe, usługi obce, remonty i inwestycje, wynagrodzenia i świadczenia pochodne, podatki i opłaty.