Branże

 

Dostawa wody

 

Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza
dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej.
(załącznik pdf do pobrania)

(kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)

 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

Informacja o cenach za dostawę wody i odbiór ścieków w 2018 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 listopada 2017r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr XXIII/120/2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr XII/61/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr XLIV/237/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXIII/186/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
        (kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/186/2013
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 listopada 2013r (taryfa.pdf)

        (kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)

 

Uchwała Nr XXX/148/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

(kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)

 

 

 

Jakość wody

 

Pobierz najnowsze sprawozdanie z badań wody

Załącznik str. 1, Załącznik str.2

                              (kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)

 

 

Odprowadzanie ścieków

 

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki komunalne i przemysłowe pochodzące z terenu Miasta Skórcz. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego.

Pobierz najnowsze sprawozdanie z badań ścieków

Ścieki przed oczyszczeniem

Ścieki po oczyszczeniu

         (kliknij prawym przyciskiem i wybierz ,,zapisz element docelowy jako... „)